DEKRA test

EASYBALANCE DEKRA Seal

EASYBALANCE balanseringspulver har testats under kontroll av DEKRA.

Däcken Balanserades med EASYBALANCE balanseringspulver och kördes under testet enligt tillverkarens rekommendationer och kontrollerades regelbundet.

- Resultatet visar entydigt och bestämt:

  • Det förekommer inga belastningsskador eller minskat lufttryck i däcken.
  • Vid kontroll av lufttrycket kunde inte vid något tillfälle luftläckage i ventilinsatsen påvisas.
  • Inga defekter eller skador på innerlinern kunde påvisas, varken kemisk eller mekanisk.
  • Analysens sammanfattning; om däcken används enligt tillverkarens anvisningar skadas inte innerlinern av EASYBALANCE balanseringspulver. -
EASYBALANCE DEKRA Seal

Hela rapportens sammanfattning (pdf, Tyska språk)

Testad under kontroll av DEKRA certifieringsorgan som beviljade DEKRA märkning, det yttre uttrycket för service, kvalitet och säkerhet. Vi är mycket stolta över att kunna visa detta kontrollmärke, för att ge våra kunder fullt förtroende på EASYBALANCE.

EASYBALANCE optimerar dessutom däckets balans, minimerar vibrationer i chassi och körkomforten förbättras.

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.