EASYBALANCE Nyheter

Rätt om domännamn easy-balance.se

Safety Seal Europe får genom ett alternativt tvistlösningsförfarande hos Stiftelsen för internetinfrastruktur rätt att överta de svenska domännamnen för sitt varumärke Easy balance. Domännamnen har vidarekopplats till en konkurrent och har enligt utslaget använts i ond tro.

Safety Seal Europe har ägt domännamnet www.easy-balance.com i många år. I fjol märkte företaget att www.easy-balance.se hade blivit registrerat av en konkurrent, domännamnet var vidarekopplat till konkurrentens hemsida.

Den 10 juni 2010 skrev Safety Seal till konkurrenten och bad denne lägga ned adressen. I stället ändrades vidarekopplingen till en amerikansk hemsida för en fiskprodukt. I april 2011 uppmärksammade Safety Seal att domännamnet www.easy-balance.se återigen var vidarekopplat till konkurrentens hemsida.

”Sökanden äger kännetecknet EASYBALANCE och för en konkurrent att använda det till att vidarekoppla kunder till sin hemsida är oprofessionellt och oacceptabelt för sökanden och förvirrande för sökandens kunder. Konkurrenten har i olika skepnader sökt utnyttja sökandens näringskännetecken för egen del, alternativt sökt smutskasta sökanden och näringskännetecknet som sådant”, skrev tvistlösaren.

"Motparten har registrerat och använt domännamnen i ond tro och en användning av domännamn i ond tro skapar ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnen."

Läs full text av beslutet från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (iis.se)

Publicerad: måndag 15 augusti 2011